Rok szkolny 2016/17

Dyplomy, zaświadczenia
Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursu miniLOGIA zostały wysłane pocztą na adres szkoły.
06 czerwca 2017
Uroczyste zakończenie konkursu
Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursu miniLOGIA są wydawane w sekretariacie OEIiZK w Warszawie, ulica Raszyńska 8/10 w sekretariacie na III piętrze w godzinach 8:00 - 16:00 w dni powszednie.
Do odbioru zaświadczeń uprawnieni są:
  • Dyrektorzy szkół lub osoby przez nich pisemnie upoważnione.
  • Uczniowie lub ich rodzice (opiekunowie prawni) - po okazaniu dokumentu tożsamości.
09 maja 2017
Uroczyste zakończenie konkursu
Uroczyste zakończenie Konkursu odbędzie się 23 maja 2017 roku o godzinie 11:00 razem z innymi konkursami przedmiotowymi. Zapraszamy laureatów, nauczycieli, rodziców do Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie ul. Kawęczyńska 36.
Zaświadczeni o uzyskaniu tytułu laureata będą wydawane przed zakończeniem konkursu od godziny 10:40.
Zaświadczeni o uzyskaniu tytułu finalisty będą wydawane w OEIiZK po podpisaniu ich przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Informacja pojawi się na stronie konkursu.
26 kwietnia 2017
Zakończenie konkursu
Lista laureatów i finalistów konkursu miniLOGIA 15
Zakończenie Konkursu odbędzie się prawdopodobnie 23 maja 2017 roku razem z innymi konkursami przedmiotowymi. Dokładne informacje podamy na początku maja.
22 marca 2017
3 etap konkursu
Miejsce przeprowadzenia zawodów III etapu
Wytyczne do rozwiązywania zadań i warunki przeprowadzenia zawodów trzeciego etapu:
Regulamin III etapu
Wytyczne do rozwiązywania zadań
Bardzo proszę nauczycieli, którzy przyjadą z dziećmi na finał konkursu o zadeklarowanie swojego uczestnictwa w pracach komisji przeprowadzającej zawody. Czekam na zgłoszenia, proszę o przesłanie ich na adres minilogia@oeiizk.waw.pl Pozdrawiam wszystkich serdecznie, Wanda Jochemczyk tel. 695894456, Komisja Wojewódzka
1 marca 2017
Wyniki 2 etapu konkursu
III etap – finał polega na samodzielnym rozwiązywaniu trzech zadań konkursowych z zakresu grafiki. Zawody odbędą się w dniu 8 marca 2017 r. (środa) o godzinie 11:00 w pracowniach komputerowych Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ulicy Raszyńskiej 8/10 oraz w ośrodku szkoleniowym OEIiZK przy ulicy Nowogrodzkiej 73. Będą trwały 120 min. Na tydzień przed zawodami zostaną opublikowane wytyczne do rozwiązywania zadań i warunki przeprowadzenia zawodów trzeciego etapu oraz lista uczniów z podziałem na rejony (Raszyńska i Nowogrodzka).
Lista uczniów zakwalifikowanych do III etapu konkursu
Lista szkół, które w finale mają co najmniej dwóch uczniów
09 lutego 2017
2 etap konkursu - wyniki punktowe
Zapraszamy na platformę http://konkursy.oeiizk.edu.pl do sprawdzenia punktacji uzyskanej za poszczególne zadania według zamieszczonych kryteriów oceniania.
02 lutego 2017
2 etap konkursu
Miejsce przeprowadzenia zawodów II etapu
Wytyczne do rozwiązywania zadań i warunki przeprowadzenia zawodów drugiego etapu:
Regulamin II etapu
Wytyczne do rozwiązywania zadań
16 stycznia 2017
2 etap konkursu - przygotowania
Warto zapoznać się z przykładowymi rozwiązaniami zadań II etapu konkursu miniLOGIA 14, które znajdują się w Archiwum.
Wszystkie rozwiązania zawierają procedurę/funkcję testuj. Wywołanie procedury testuj z parametrem 1, 2 lub 3 (w zależności od numeru zadania), skutkuje pojawieniem się rysunku konturowego. Możesz go przeciągać myszką po ekranie, by sprawdzić czy rozwiązanie pasuje do wzorca. Testowanie nie obejmuje wszystkich poprawnych parametrów, tylko jeden z przykładowych.
29 grudnia 2016
1 etap konkursu - uczniowie
Uczestnik Konkursu zakłada konto na platformie http://konkursy.oeiizk.edu.pl, gdzie rozwiązuje test i wysyła rozwiązania zadań, nie później niż 17 listopada 2016 roku do godziny 14:00 i informuje o tym fakcie nauczyciela w szkole. Rodzice (opiekunowie prawni) każdego ucznia przystępującego do Konkursu składają pisemne oświadczenie o zgodzie na udział dziecka w Konkursie. Uczniowie dostarczają nauczycielom wypełnione oświadczenia. Oświadczenia pozostają w szkołach macierzystych uczniów, do końca bieżącego roku szkolnego. Treści zadań konkursowych oraz pozostałe dokumenty:
  • Wytyczne do rozwiązywania testu i zadań
  • Jak wysyłać rozwiązania zadań?
  • Głosowanie na temat wyboru języka programowania
  • Oświadczenie - zgoda rodziców/opiekunów na udział w konkursie
znajdują się na platformie konkursowej. Życzymy powodzenia :)
26 października 2016
1 etap konkursu - nauczyciele
Nauczyciel zakłada konto na platformie http://konkursy.oeiizk.edu.pl i zgłasza Szkołę do udziału w Konkursie drukując formularz przygotowany na ww. platformie, opatrując go niezbędnymi podpisami oraz pieczęciami i wysyłając pocztą, w terminie do 17 listopada, na adres: OEIiZK, Konkurs miniLOGIA, ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa. Po otrzymaniu formularza przez organizatorów, zostaną nauczycielowi nadane uprawnienia do podglądu i oceny prac uczniowskich. Test będzie oceniony automatycznie na ww. platformie. Nauczyciel ocenia rozwiązania swoich uczniów i kwalifikuje ich do II etapu Konkursu, w terminie do 29 listopada, bezpośrednio na ww. platformie, bez konieczności wysyłania jakiejkolwiek dodatkowej korespondencji. Nauczyciel będzie mógł od 17 listopada pobrać z ww. platformy plik z informacjami o modelu oceniania.
26 października 2016
1 etap konkursu miniLOGIA
Prosimy uczniów, którzy chcą stratować w 1 etapie konkursu i ich nauczycieli, o założenie konta na platformie konkursowej http://konkursy.oeiizk.edu.pl. Zaczynamy 26 października 2016 r. Tam będą umieszczane wszystkie informacje o konkursie oraz treści zadań 1 etapu. Zakończenie 1 etapu 17 listopada o godzinie 14:00.
25 października 2016
Eklasa-uczniowie
Organizujemy szkolenie metodą on-line dla uczniów szkół podstawowych Programowanie w języku Logo w środowisku Logomocja. Będzie to kurs z podstaw programowania, który pomoże uczniom przygotować się do startu w drugim etapie konkursu miniLOGIA. Startujemy 3 listopada 2016 r. Szczegółowe informacje będą na stronie http://konkursy.oeiizk.edu.pl
Zajęcia eklasy dla uczniów są bezpłatne.
26 września 2016
Regulamin Konkursu zatwierdzony przez MKO
Zapraszamy do zapoznania się z zatwierdzonym Regulaminiem konkursu Regulamin miniLOGIA 15
26 września 2016 r.
Konferencja metodyczna
Zapraszamy nauczycieli zajęć komputerowych na konferencję metodyczną Programowanie i my więcej
02 września 2016 r.