Kontakt


Dyżur Komisji Wojewódzkiej - OEIiZK, ul. Raszyńska 8/10, pokój 200,
środa godz. 1400 - 1500, tel. (22) 57 94 120


Wanda Jochemczyk Przewodnicząca Komisji Wojewódzkiej tel. 695 894 456


Pytania dotyczące konkursu proszę przesyłać na adres: minilogia@oeiizk.waw.pl