Informacje ogólne

 1. Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych miniLOGIA 14 jest konkursem przedmiotowym organizowanym przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego.
 3. Konkurs poszerza treści podstawy programowej przedmiotu Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej.
 4. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań graficznych w językach Logo lub Python (moduł turtle).
 5. Wszyscy uczniowie niezależnie od wieku rozwiązują te same zadania.

Regulamin konkursu

Mazowiecki Kurator Oświaty zatwierdził regulamin konkursu (plik PDF)


Terminarz konkursu

08 października 2015 r. rozpoczęcie etapu szkolnego
05 listopada 2015 r. zakończenie etapu szkolnego (ostateczny termin oddania prac w szkole)
21 stycznia 2016 r. etap rejonowy (II stopień)
25 lutego 2016 r. ogłoszenie wyników etapu rejonowego
14 kwietnia 2016 r. etap wojewódzki (III stopień)
28 kwietnia 2016 r. ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego

Literatura

 1. Borowiecka A. i inni – Konkursy Informatyczne miniLOGIA i Liga Zadaniowa, OEIiZK.
 2. Walat A. – Wprowadzenie do Logomocji, OEIiZK.
 3. Witryna internetowa archiwum zadań z Konkursu miniLOGIA.
 4. Witryna internetowa archiwum zadań pierwszego etapu Konkursu Logia.
 5. Witryna internetowa materiały edukacyjne dotyczące programowania w języku Python.
 6. Witryna internetowa dokumentacja modułu turtle języka Python.