Informacje ogólne

 1. Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych miniLOGIA 15 jest konkursem przedmiotowym Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego.
 3. Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej przedmiotu Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej.
 4. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu testu dotyczącego treści zawartych w podstawie programowej przedmiotu Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej i zadań z wykorzystaniem grafiki żółwia, w wybranym przez uczestników języku programowania (Logo lub Python).
 5. Wszyscy uczniowie niezależnie od wieku rozwiązują te same zadania.

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu zatwierdzony przez MKO


Terminarz konkursu

26 października 2016 r. rozpoczęcie etapu szkolnego
17 listopada 2016 r. godz. 14:00 zakończenie etapu szkolnego (ostateczny termin rozwiązania testu i wysłania rozwiązań na platformę)
19 stycznia 2017 r. etap rejonowy (II stopień)
09 lutego 2017 r. ogłoszenie wyników etapu rejonowego
08 marca 2017 r. etap wojewódzki (III stopień)
23 marca 2017 r. ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego

Literatura

 1. Borowiecka A. i inni – Konkursy Informatyczne miniLOGIA i Liga Zadaniowa, OEIiZK.
 2. Walat A. – Wprowadzenie do Logomocji, OEIiZK.
 3. Witryna internetowa archiwum zadań z Konkursu miniLOGIA.
 4. Witryna internetowa archiwum zadań pierwszego etapu Konkursu Logia.
 5. Witryna internetowa materiały edukacyjne dotyczące programowania w języku Python.
 6. Witryna internetowa dokumentacja modułu turtle języka Python.