Informacje ogólne

 1. Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych miniLOGIA jest konkursem przedmiotowym powołanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego.
 3. Konkurs poszerza treści podstawy programowej przedmiotu Informatyka i Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej.
 4. Konkurs będzie prowadzony przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.
 5. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań graficznych w językach Logo lub Python (moduł turtle).
 6. Wszyscy uczniowie niezależnie od wieku rozwiązują te same zadania.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu


Terminarz konkursu

09 października 2014 r. rozpoczęcie etapu szkolnego
06 listopada 2014 r. zakończenie etapu szkolnego (ostateczny termin oddania prac w szkole)
12 lutego 2015 r. etap rejonowy (II stopień)
27 lutego 2015 r. ogłoszenie wyników etapu rejonowego
15 kwietnia 2015 r. etap wojewódzki (III stopień)
30 kwietnia 2015 r. ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego

Literatura

 1. Borowiecka A. i inni – Konkursy Informatyczne miniLOGIA i Liga Zadaniowa, OEIiZK.
 2. Walat A. – Wprowadzenie do Logomocji, OEIiZK.
 3. Witryna internetowa http://minilogia.oeiizk.waw.pl – archiwum zadań z Konkursu miniLOGIA.
 4. Witryna internetowa http://logia.oeiizk.waw.pl – archiwum zadań pierwszego etapu Konkursu Logia.
 5. Witryna internetowa http://python.oeiizk.edu.pl – materiały edukacyjne dotyczące programowania w języku Python.
 6. Witryna internetowa http://docs.python.org/3.3/library/turtle.html – dokumentacja modułu turtle języka Python.